Plastics Shows

Arabplast Logo
12/13/2023 - 12/15/2023
Dubai
CHINAPLAS Logo
04/17/2023 - 04/20/2023
Shenzhen, China
COLOMBIAPLAST Logo
09/30/2024 - 10/04/2024
Bogotá, Colombia
INDOPLAS Logo
TBD
TBD
K Logo
10/08/2025 - 10/15/2025
Düsseldorf, Germany
plast alger Logo
TBD
TBD
Plastindia Logo
TBD
TBD
T-PLAS Logo
09/20/2023 - 09/23/2023
Bangkok, Thailand